Bảng thông số dòng peltier FPH1 của Fujitaka

 

 

Link tham khảo: 

https://www.z-max.jp/peltier/product/module/

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 4 Bình chọn)