Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

0347420647

0347420647

0923526100

0923526100

0923526100

0923526100

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

30 x 30 mm

7108AC Z-MAX 30x30x3.45 mm

7108AC Z-MAX 30x30x3.45 mm

Sò nóng lạnh chất lượng cao của Z-Max Japan, sản xuất tại nhà máy Z-Max tại Trung Quốc.

220,000 đ

FPH1-12706AC Z-MAX JAPAN - Peltier Module

FPH1-12706AC Z-MAX JAPAN - Peltier Module

Sò nóng lạnh chất lượng cao của Z-Max Japan, sản xuất tại Trung Quốc.

250,000 đ

TES1-12704 (3x3 cm)

TES1-12704 (3x3 cm)

bán dẫn làm mát

80,000 đ

TES1-12702 (30 x 30 mm)

TES1-12702 (30 x 30 mm)

bán dẫn làm mát

140,000 đ

TES1-12706 (3x3 cm) 30x30 mm

TES1-12706 (3x3 cm) 30x30 mm

bán dẫn làm mát

120,000 đ

TES1-12705 (3x3 cm)

TES1-12705 (3x3 cm)

bán dẫn làm mát

120,000 đ

TES1-12703 (3 x 3 cm)

TES1-12703 (3 x 3 cm)

bán dẫn làm mát

148,000 đ

TEC1-7108 30 x 30 mm

TEC1-7108 30 x 30 mm

bán dẫn làm mát

150,000 đ