Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0923526100

CALL - 0923526100

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Mr. Minh - 0904752100

Mr. Minh - 0904752100

Hỗ trợ - 0983094560

Hỗ trợ - 0983094560

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

Nồi chưng cất cỡ nhỏ

Bộ chưng cất tinh dầu chuyên dụng 10 lít

Bộ chưng cất tinh dầu chuyên dụng 10 lít

Chưng cất hơi nước ngưng tụ

8,500,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 78 lít

Nồi chưng cất tinh dầu 78 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

7,400,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu, vv...

3,780,000 đ

Nồi chưng cất rượu đa dụng 50 lít

Nồi chưng cất rượu đa dụng 50 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

5,300,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa.

5,600,000 đ

Nồi chưng cất 30 lít

Nồi chưng cất 30 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

4,180,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa.

5,600,000 đ

Nồi chưng cất 20 lít - bình ngưng tụ kín

Nồi chưng cất 20 lít - bình ngưng tụ kín

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

3,100,000 đ

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 10 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 10 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

1,650,000 đ

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít ngưng tụ kín

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít ngưng tụ kín

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

2,000,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít

Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

1,790,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít - bình ngưng kín

Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít - bình ngưng kín

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cá nhân, gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

1,980,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 61 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 61 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng c

7,500,000 đ

Nồi chưng cất 30 lít

Nồi chưng cất 30 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

4,200,000 đ

Nồi chưng cất 10 lít NIANGGE

Nồi chưng cất 10 lít NIANGGE

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Hết hàng

Nồi chưng cất tinh dầu 15 lít NIANGGE

Nồi chưng cất tinh dầu 15 lít NIANGGE

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Hết hàng

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 51 lít đun ga/than/củi/hồng ngoại

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 51 lít đun ga/than/củi/hồng ngoại

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

3,450,000 đ

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít kèm phễu chiết chuyên dụng

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít kèm phễu chiết chuyên dụng

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Vui lòng gọi

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 36 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 36 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

2,650,000 đ

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Vui lòng gọi

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 65 lit

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 65 lit

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Có thể lắp ngang hoặc đứng

6,180,000 đ

Nồi chưng cất 48 lít

Nồi chưng cất 48 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

5,280,000 đ

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 55 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 55 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

3,900,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

6,600,000 đ

Nồi chưng cất 32 lít

Nồi chưng cất 32 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa.

4,480,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 30 lit NiangGe

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 30 lit NiangGe

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Có thể lắp ngang hoặc đứng

4,800,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Vui lòng gọi

Nồi chưng cất tinh dầu 120 lít

Nồi chưng cất tinh dầu 120 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

9,800,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

5,900,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 178 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 178 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Vui lòng gọi

Nồi chưng cất tinh dầu 220 lít

Nồi chưng cất tinh dầu 220 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

15,500,000 đ

Nồi chưng cất 80 lít NIANGGE

Nồi chưng cất 80 lít NIANGGE

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

8,280,000 đ

Hệ thống chưng cất tinh dầu chuyên dụng 17 lít

Hệ thống chưng cất tinh dầu chuyên dụng 17 lít

Chưng cất hơi nước ngưng tụ

6,900,000 đ

Nồi chưng cất 12 lít

Nồi chưng cất 12 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

2,900,000 đ

Nồi chưng cất 28 lít đa năng tinh dầu nước hoa hồng

Nồi chưng cất 28 lít đa năng tinh dầu nước hoa hồng

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

3,950,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 29 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 29 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu, vv...

4,120,000 đ