Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

0347420647

0347420647

0923526100

0923526100

0923526100

0923526100

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

Clevenger Apparatus

Clevenver Apparatus - Dụng cụ Clevenger 1000 ml kèm bếp cầu - có ống thu định lượng 5 ml

Clevenver Apparatus - Dụng cụ Clevenger 1000 ml kèm bếp cầu - có ống thu định lượng 5 ml

Chưng cất tinh dầu, hương hoa bằng hơi nước -Bộ thủy tinh mini -Phù hợp quy mô shop kinh doanh, phòng thí nghiệm

2,600,000 đ

Dụng cụ Clevenger thủy tinh 1000 ml - định lượng tinh dầu

Dụng cụ Clevenger thủy tinh 1000 ml - định lượng tinh dầu

Chưng cất tinh dầu, hương hoa bằng hơi nước -Bộ thủy tinh mini -Phù hợp quy mô shop kinh doanh, phòng thí nghiệm

1,600,000 đ

Dụng cụ chưng cất chiết xuất tinh dầu Clevenger 2000 ml kèm bếp - định lượng tinh dầu

Dụng cụ chưng cất chiết xuất tinh dầu Clevenger 2000 ml kèm bếp - định lượng tinh dầu

Chưng cất tinh dầu, hương hoa bằng hơi nước -Bộ thủy tinh mini -Phù hợp quy mô shop kinh doanh, phòng thí nghiệm

3,000,000 đ

Ống định lượng tinh dầu clevenger- thủy tinh cao cấp kèm khóa PTFE/ Teflon - cổ 24/29 - chia vạch 10 ml - định lượng tinh dầu

Ống định lượng tinh dầu clevenger- thủy tinh cao cấp kèm khóa PTFE/ Teflon - cổ 24/29 - chia vạch 10 ml - định lượng tinh dầu

Chưng cất tinh dầu, hương hoa bằng hơi nước -Bộ thủy tinh mini -Phù hợp quy mô shop kinh doanh, phòng thí nghiệm

590,000 đ

Ống định lượng tinh dầu clevenger- thủy tinh cao cấp kèm khóa PTFE/ Teflon - cổ 24/29 - chia vạch 5 ml

Ống định lượng tinh dầu clevenger- thủy tinh cao cấp kèm khóa PTFE/ Teflon - cổ 24/29 - chia vạch 5 ml

Chưng cất tinh dầu, hương hoa bằng hơi nước -Bộ thủy tinh mini -Phù hợp quy mô shop kinh doanh, phòng thí nghiệm

490,000 đ

Ống định lượng tinh dầu 5 ml - ống thu tinh dầu trong bộ Clevenger - ống thu định lượng tinh dầu

Ống định lượng tinh dầu 5 ml - ống thu tinh dầu trong bộ Clevenger - ống thu định lượng tinh dầu

Ống thu định lượng tinh dầu trong bộ Clevenger, dung tích ống thu 5 ml 

Sử dụng trong phòng thí nghiệm.

500,000 đ