Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

0347420647

0347420647

0923526100

0923526100

0923526100

0923526100

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

Kohga Nhật Bản

Hệ thống chưng cất LAB 5 lít Kohga - Nhật Bản

Hệ thống chưng cất LAB 5 lít Kohga - Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Kohga - Nhật Bản - thủy tinh cao cấp

Hệ thống chưng cất chân không LAB 15 lít Kohga - Nhật Bản

Hệ thống chưng cất chân không LAB 15 lít Kohga - Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Kohga - Nhật Bản - thủy tinh cao cấp
Hệ thống chưng cất tinh dầu 65 lít Kohga - Nhật Bản -HC65L/D

Hệ thống chưng cất tinh dầu 65 lít Kohga - Nhật Bản -HC65L/D

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Kohga - Nhật Bản - thủy tinh cao cấp

Model: HC 65L/D

Nhà sản xuất: KOHGA INTERNATIONAL TRADING Co.,Ltd.

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước SHJK36L - 36 lít - Kohga Nhật Bản

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước SHJK36L - 36 lít - Kohga Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Puredistiller - Japan

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước -K-HJ200(OilSP) - Nhật Bản

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước -K-HJ200(OilSP) - Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Puredistiller - Japan
Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước SHJK25L - Nhật Bản

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước SHJK25L - Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Puredistiller - Japan
Hệ thống chưng cất tinh dầu 700 lít Kohga- Nhật Bản

Hệ thống chưng cất tinh dầu 700 lít Kohga- Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ -Nhật Bản

1,500,000,000 đ

Bộ chưng cất thí nghiệm 2000 ml K-HJ200(OilSP) - Nhật Bản

Bộ chưng cất thí nghiệm 2000 ml K-HJ200(OilSP) - Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Puredistiller - Japan
Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lít - KOHGA Nhật Bản

Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lít - KOHGA Nhật Bản

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Thiết bị Nhật Bản