Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

0347420647

0347420647

0923526100

0923526100

0923526100

0923526100

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

Thiết bị chưng cất đồng Iberian Bồ Đào Nha

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 40 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 40 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng, hydrosol vv... quy mô nhỏ.

48,000,000 đ

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 20 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 20 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng, hydrosol vv... quy mô nhỏ.

35,000,000 đ

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 7.5 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 7.5 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

19,500,000 đ

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 6 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Máy chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 6 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

16,500,000 đ

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 10 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Bộ chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 10 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng, hydrosol vv... quy mô nhỏ.

30,000,000 đ

Hệ thống chưng cất đồng thau 600 lít Bồ Đào Nha

Hệ thống chưng cất đồng thau 600 lít Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng.

250,000,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 450 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 450 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

240,000,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 40 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 40 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

32,000,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 60 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 60 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

60,000,000 đ

Thiết bị chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 150 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Thiết bị chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 150 lit chất liệu đồng đỏ - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

180,000,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 500 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 500 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

340,000,000 đ