Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0923526100

CALL - 0923526100

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Mr. Minh - 0904752100

Mr. Minh - 0904752100

Hỗ trợ - 0983094560

Hỗ trợ - 0983094560

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

KEO TẢN NHIỆT - KEM DẪN NHIỆT

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 2.5 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 2.5 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

590,000 đ

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 2.0 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 2.0 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

450,000 đ

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu trắng

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu trắng

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

230,000 đ

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.5 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.5 ; Hũ 1 kg (1000 gam) màu xám

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

280,000 đ

Keo tản nhiệt SHINETSU NHẬT BẢN hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt SHINETSU NHẬT BẢN hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

1,280,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

240,000 đ

Keo tản nhiệt, kem dẫn nhiệt FN3.0 hũ 1 kg (1000 gam) hệ số dẫn nhiệt 3.0

Keo tản nhiệt, kem dẫn nhiệt FN3.0 hũ 1 kg (1000 gam) hệ số dẫn nhiệt 3.0

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

1,200,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt VNOVO hệ số dẫn nhiệt 2,5 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt VNOVO hệ số dẫn nhiệt 2,5 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho LED, CPU, tấm peltier vv,..

850,000 đ

Keo tản nhiệt RisEast TAIWAN SSTCG-020 / SSTCG-050

Keo tản nhiệt RisEast TAIWAN SSTCG-020 / SSTCG-050

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

140,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt YT-8200 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt YT-8200 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier, LED vv,..

720,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.5 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.5 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

280,000 đ

Keo tản nhiệt, kem dẫn nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt, kem dẫn nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

240,000 đ

Mỡ tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Mỡ tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt/mỡ tản nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

240,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam) cho đèn LED

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt hệ số dẫn nhiệt 1.0 - Hũ 1 kg (1000 gam) cho đèn LED

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, tấm peltier vv,..

240,000 đ

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt ES-1810 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Kem dẫn nhiệt/ Keo tản nhiệt ES-1810 - Hũ 1 kg (1000 gam)

Keo tản nhiệt/dẫn nhiệt chuyên dùng tản nhiệt cho CPU, LED, tấm peltier vv,..

Hết hàng