Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Bán lẻ (Miss Huệ) - 0916514426

Mr. Minh - 0347420647

Mr. Minh - 0347420647

Hỗ trợ - 0983094560

Hỗ trợ - 0983094560

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

TEG tấm phát điện Seebeck

Bộ phát điện TEG 45 WAT

Bộ phát điện TEG 45 WAT

Bộ phát điện ứng dụng hiệu ứng Seebeck

11,000,000 đ

Tấm phát điện Tegpro - 19 Watt 4 Volt 56mm - USA

Tấm phát điện Tegpro - 19 Watt 4 Volt 56mm - USA

Tấm phát điện hiệu ứng Seebeck

1,200,000 đ

Tấm phát điện TEG F30345

Tấm phát điện TEG F30345

Tấm phát điện hiệu ứng Seebeck

280,000 đ

Bộ phát điện TEG 45 WAT - Thermonamic

Bộ phát điện TEG 45 WAT - Thermonamic

Bộ phát điện ứng dụng hiệu ứng Seebeck

4,500,000 đ

Tấm phát điện TEG

Tấm phát điện TEG

phát điện bằng nhiệt

590,000 đ