Hỗ trợ trực tuyến

CALL - 0347420647

CALL - 0347420647

0347420647

0347420647

0923526100

0923526100

0923526100

0923526100

DANH MỤC SẢN PHẨM

Fanpage Facebook

BADA RUBBER

Bada rubber

Nồi chưng cất dùng điện

Hệ thống chưng cất tinh dầu tự động dùng điện 75 lít - PQ Vietnam

Hệ thống chưng cất tinh dầu tự động dùng điện 75 lít - PQ Vietnam

Công nghệ chưng cất lôi cuốn hơi nước, độ tự động cao. Dùng điện trực tiếp Gia công tinh xảo, hiệu suất vượt trội.

130,000,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít - Yisheng

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít - Yisheng

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu, vv...

3,900,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 29 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 29 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu, vv...
Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 31 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu, vv...

5,300,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 51 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 51 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng c

6,500,000 đ

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 61 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 61 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng, rượu...

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 41 lít

Nồi chưng cất đa năng dùng điện dung tích 41 lít

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Dùng điện trực tiếp - Chưng c

5,500,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 21 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 21 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

8,300,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

5,900,000 đ

Nồi chưng cất tinh dầu 480 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 480 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa - Hộp điều khiển điện: Cung cấp theo yêu cầu, phí tính riêng. 

Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa - Hộp điều khiển điện: Cung cấp theo yêu cầu, phí tính riêng. 

Nồi chưng cất tinh dầu 280 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 280 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa - Hộp điều khiển điện: Cung cấp theo yêu cầu, phí tính riêng. 

Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa
Nồi chưng cất tinh dầu 170 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 170 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Nồi chưng cất 220 lít dùng điện

Nồi chưng cất 220 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất lôi cuốn hơi nước ngưng tụ - Điện 220 V -Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa -
Nồi chưng cất tinh dầu 300 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 300 lít dùng điện

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

25,000,000 đ