Bảng thông số dòng peltier FPH1 của Z-MAX

 

 

Link tham khảo: 

https://www.z-max.jp/peltier/product/module/

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 57 Bình chọn)