Hổ trợ trực tuyến

Mr. Minh

Mr. Minh

Hotline: 0904752100

Bán lẻ (Miss Huệ)

Bán lẻ (Miss Huệ)

Hotline: 0916514426

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hotline: 0983094560

DANH MỤC SẢN PHẨM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online 26
Hôm nay 1,067
Hôm qua 1,491
Trong tuần 7,042
Trong tháng 7,042
Tổng cộng 1,817,054

BADA RUBBER

Bada rubber

FPH1-7102NC FUJITAKA Z-MAX

Giá bán: 250,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Fujitaka - Z-MAX
Mô tả:

Sò nóng lạnh chất lượng cao của Z-Max Japan, sản xuất tại Trung Quốc dưới thương hiệu Fujitaka

FPH1-7102NC

 

model number
Imax
(A)
Vmax
(V)
ΔTmax
( )
Qmax
(W)
ΔTmax
( )
Qmax
(W)
External
Dimensions
(mm)
Th = 27
Th = 50
Lc
Wc
Lh
Wh
H
 
FPH1-3102NC
2.0
3.8
70.0
4.4
77.0
5.0
15.0
15.0
4.70
FPH1-7102NC
8.8
10.2
11.2
20.0
20.0
FPH1-12702AC
15.7
18.2
19.5
30.0
30.0
4.75
 
FPH1-3103NC
3.0
3.8
70.0
7.3
77.0
8.0
15.0
15.0
3.80
FPH1-7103NC
8.8
16.6
18.0
20.0
20.0
FPH1-12703AC
15.7
29.8
32.5
30.0
30.0
3.85
 
FPH1-3104NC
3.9
3.8
70.0
8.6
77.0
9.5
15.0
15.0
3.60
FPH1-7104NC
8.8
18.7
20.9
20.0
20.0
FPH1-12704AC
15.7
35.2
39.0
30.0
30.0
3.65
 
FPH1-3106NC
6.0
3.8
70.0
13.0
77.0
14.3
15.0
15.0
3.10
FPH1-7106NC
8.8
29.7
32.7
20.0
20.0
FPH1-12706AC
15.7
53.1
59.1
30.0
30.0
3.15
 
FPH1-1707NC
6.0
2.1
70.0
7.4
77.0
8.2
15.0
15.0
3.90
FPH1-3107NC
3.8
13.6
14.9
20.0
20.0
FPH1-7107AC
8.8
31.1
34.2
30.0
30.0
3.95
FPH1-12707AC
15.7
55.6
61.0
40.0
40.0
 
FPH1-1708NC
8.5
2.1
70.0
10.3
77.0
11.3
15.0
15.0
3.40
FPH1-3108NC
3.8
18.8
20.8
20.0
20.0
FPH1-7108AC
8.8
43.1
48.0
30.0
30.0
3.45
FPH1-12708AC
15.7
77.1
85.0
40.0
40.0


 

 

Model number

Imax(A)

Vmax

(V)

Tmax

(℃)

Qmax(W)

Tmax(℃)

Qmax(W)

Dimensions(mm)

Th=27℃

Th=50℃

Lc

Wc

Lh

Wh

H

FPH1-3102NC

2.0 

3.8 

70.0 

4.4 

77.0 

5.0 

15.0 

15.0 

4.7 

FPH1-7102NC

8.8 

10.2 

11.2 

20.0 

20.0 

FPH1-12702AC

15.7 

18.2 

19.5 

30.0 

30.0 

4.75 

FPH1-3103NC

3.0 

3.8 

70.0 

7.3 

77.0 

8.0 

15.0 

15.0 

3.8 

FPH1-7103NC

8.8 

16.6 

18.0 

20.0 

20.0 

FPH1-12703AC

15.7 

29.8 

32.5 

30.0 

30.0 

3.85 

FPH1-3104NC

3.9 

3.8 

70.0 

8.6 

77.0 

9.5 

15.0 

15.0 

3.6 

FPH1-7104NC

3.9 

8.8 

18.7 

20.9 

20.0 

20.0 

FPH1-12704AC

3.9 

15.7 

35.2 

39.0 

30.0 

30.0 

3.65 

FPH1-3106NC

6.0 

3.8 

70.0 

13.0 

77.0 

14.3 

15.0 

15.0 

3.1 

FPH1-7106NC

8.8 

29.7 

32.7 

20.0 

20.0 

3.1 

FPH1-12706AC

15.7 

53.1 

59.1 

30.0 

30.0 

3.15 

FPH1-1707NC

6.0 

2.1 

70.0 

7.4 

77.0 

8.2 

15.0 

15.0 

3.9 

FPH1-3107NC

3.8 

13.6 

14.9 

20.0 

20.0 

FPH1-7107AC

8.8 

31.1 

34.2 

30.0 

30.0 

3.95 

FPH1-9707AC

11.8 

48.0 

52.8 

30.0 

30.0 

FPH1-12707AC

15.7 

55.6 

61.0 

40.0 

40.0 

FPH1-7102NC

8.5 

2.1 

70.0 

10.3 

77.0 

11.3 

15.0 

15.0 

3.4 

FPH1-3108NC

3.8 

18.8 

20.8 

20.0 

20.0 

FPH1-7108AC

8.8 

43.1 

48.0 

30.0 

30.0 

3.45 

FPH1-12708AC

15.7 

77.1 

85.0 

40.0 

40.0 

FPH1-4704NC

3.5 

5.6 

70.0 

12.8 

77.0 

14.1 

12.0 

30.0 

3.60 

FPH1-4706NC

6.0 

5.6 

70.0 

19.7 

77.0 

21.7 

12.0 

30.0 

3.30 

FPH1-9707AC

6.0 

11.8 

70.0 

48.0 

77.0 

52.8 

30.0 

30.0 

3.95 

FPH1-12710AC

10.5 

15.4 

68.0 

93.0 

75.0 

102.0 

40.0 

40.0 

3.30 

FPH1-6310

10.5 

7.6 

68.0 

46.3 

75.0 

51.0 

40.0 

20.0 

3.10 

FPH1-12712AC

12.5 

15.4 

68.0 

110.0 

75.0 

121.0 

40.0 

40.0 

3.70 

FPH1-12715AC

15.0 

15.4 

68.0 

130.0 

75.0 

145.0 

50.0 

50.0 

4.15 

FPH1-16104T1

4.0 

19.5 

68.0 

45.0 

75.0 

49.5 

40.0 

40.0 

3.90 

FPH1-16114T2

14.0 

19.5 

70.0 

157.0 

77.0 

172.0 

44.8 

H:47
C:44.8

3.25 

FPH1-129025S1

2.5 

15.6 

70.0 

22.5 

77.0 

24.8 

15.0 

38.0 

3.50 

FPH1-26304AC

3.9 

32.5 

70.0 

71.8 

77.0 

80.0 

40.5 

44.0 

3.65 

FPH1-26908S1

8.5 

36.6 

70.0 

180.0 

77.0 

198.0 

49.8 

60.8 

3.6 

FPH1-24107AC

6.0 

29.8 

70.0 

106.0 

77.0 

116.6 

55.0 

55.0 

4.2 

FPH1-24108AC

8.5 

29.8 

70.0 

 

77.0 

 

55.0 

55.0 

 

 

 

 

Testa Powerwall
Tesla Mortor
badarubber
Bồn cốt sợi thủy tinh Nghi Sơn
Máy chưng cất Nhật
THIẾT BỊ ÉP DẦU HÀN QUỐC