Sò nóng lạnh peltier - peltier module - tấm tản nhiệt peltier  TEC1-12710

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)