Sò nóng lạnh peltier - peltier module - tấm tản nhiệt peltier  TEC1-12706   

Công suất làm lạnh max: 56 wat

12706
Kích cỡ 40*40*3.6(mm)
Màu Trắng
Chất liệu        Ceramic Substrate Sb Bi Se Te tin non-ferrous materials Wire
Vmax(v) 15.4
Qcmax(w) 56
 Imax(A) 6
P max   ~ 90 Wat
 
---------

- Nguyên lý hiệu ứng Peltier: 

- Thanh kim loại ở mặt nóng lấy hạt electron ở vùng dẫn từ khối bán dẫn n-type và chuyển vào lỗ trống vùng hóa trị từ khối bán dẫn p-type, việc này giải phóng năng lượng các electron, do đó mặt này nóng lên, 

- Thanh kim loại ở mặt lạnh lấy hạt electron ở vùng hóa trị từ khối bán dẫn p-type để tạo lỗ trống, tiếp đó chuyển electron vào vùng dẫn của khối bán dẫn n-type, việc này làm mất năng lượng tấm kim loại , do đó mặt này lạnh đi, 

 

 

- CÁCH LẮP ĐẶT - SỬ DỤNG:

- Phân biệt mặt nóng/mặt lạnh của peltier như hình dưới. (không căn cứ theo dòng chữ trên chip)

                       chip1.jpg

- Mặt nóng của sò lạnh peltier luôn phải được tản nhiệt tốt, sử dụng nhôm/đồng tản nhiệt và quạt tản nhiệt. Ghép tản nhiệt xong mới nối điện. (NẾU KHÔNG TẢN NHIỆT MẶT NÓNG, KHI NỐI ĐIỆN THÌ CẢ 2 MẶT ĐỀU NÓNG, DẪN ĐẾN HỎNG PELTIER). 

    

- Dùng keo tản nhiệt giữa mặt nóng của sò lạnh  và tấm nhôm tản nhiệt. 

- Cố định sò lạnh bằng băng keo hoặc keo silicon, hoặc bằng cách gá vào các vách cố định. 

- Nguồn điện: sử dụng các bộ nắn dòng chuyên dụng để ra các dòng phù hợp, hoặc dùng bộ nguồn của máy tính; nguồn điện ắc quy, pin vv...  Phải là dòng điện một chiều DC.

- Dùng điện thế và cường độ dòng điện phù hợp từng loại peltier. (tham khảo bản hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm). 

     *** Lưu ý không dùng nguồn có điện thế quá mức cho phép. 

 

***CÁCH LẮP ĐẶT THÔNG THƯỜNG 

 

 

 

 

 

BẢNG THÔNG SỐ THAM KHẢO

(nguồn: http://www.everredtronics.com/thermoelectric.TEC1.html)

 

peltier size

 

ITEM PART Number Th=30℃ DIMENSIONS
Imax ΔTmax Vmax Qmax WI LI WII LII  H Data
A V W mm
1 3.3 ≥66 0.82 1.60 10 10 10 10 4.4
2 2.00 3.90 15 15 15 15 4.4
3 2.83 4.80 15 20 15 20 4.4
4 3.66 7.20 20 20 20 20 4.4
5 TEC1-03503 4.13 7.30 15 30 15 30 4.4 datasheet
6 5.78 10.00 25 25 25 25 4.4
7 TEC1-06303 7.43 13.20 20 40 20 40 4.4 datasheet
8 8.40 16.40 30 30 30 30 4.4
9 9.30 16.60 20 50 20 50 4.4
10 3.3 ≥67 15.00 29.30 40 40 40 40 4.4
11 TEC1-19903 23.40 41.80 40 40 40 40 4.4 datasheet
12 TEC1-24103 28.80 55.60 55 55 55 55 4.8 datasheet
13 TEC1-00704 4.0 ≥66 0.82 1.80 10 10 10 10 4.1 datasheet
14 TEC1-01704 2.00 4.00 15 15 15 15 4.1 datasheet
15 TEC1-02304 2.83 6.40 15 20 15 20 4.1 datasheet
16 TEC1-03104 3.66 7.30 20 20 20 20 4.1 datasheet
17 TEC1-03504 4.13 9.50 15 30 15 30 4.1 datasheet
18 TEC1-04904 5.78 13.50 25 25 25 25 4.1 datasheet
19 TEC1-06304 7.43 17.50 20 40 20 40 4.1 datasheet
20 TEC1-07104 8.40 16.70 30 30 30 30 4.1 datasheet
21 TEC1-07904 9.30 22.10 20 50 20 50 4.1 datasheet
22 4.0 ≥67 15.00 30.00 40 40 40 40 4.1
23 TEC1-19904 23.40 55.00 40 40 40 40 4.1 datasheet
24 TEC1-24104 28.80 56.90 55 55 55 55 4.7 datasheet
25 TEC1-00705 5.0 ≥66 0.82 2.30 10 10 10 10 3.9 datasheet
26 TEC1-01705 2.00 5.60 15 15 15 15 3.9 datasheet
27 TEC1-02305  2.83 8.05 15 20 15 20 3.9 datasheet
28 TEC1-03105 3.66 10.30 20 20 20 20 3.9 datasheet
29 TEC1-03505 4.13 12.20 15 30 15 30 3.9 datasheet
30 5.78 17.10 25 25 25 25 3.9
31 TEC1-06305 7.43 22.00 20 40 20 40 3.9 datasheet
32 TEC1-07105 8.40 23.70 30 30 30 30 3.9 datasheet
33 TEC1-07905 9.30 27.60 20 50 20 50 3.9 datasheet
34 ≥67 15.00 42.50 40 40 40 40 3.9
35 TEC1-16105 19.00 53.80 50 50 50 50 4.1 datasheet
ITEM PART Number Th=30℃ DIMENSIONS
Imax ΔTmax Vmax Qmax WI LI WII LII  H Data
A V W mm
36 TEC1-19905 5.0 ≥67 23.40 66.60 40 40 40 40 3.8 datasheet
37 TEC1-24105 28.80 80.60 55 55 55 55 4.2 datasheet
38 TEC1-00706 6 ≥66 0.82 1.60 10 10 10 10 3.8 datasheet
39 TEC1-01706 2.00 6.90 15 15 15 15 3.8 datasheet
40 TEC1-02306 2.83 9.60 15 20 15 20 3.8 datasheet
41 TEC1-03106 3.66 12.50 20 20 20 20 3.8 datasheet
42 TEC1-03506 4.13 14.70 15 30 15 30 3.8 datasheet
43 TEC1-04906 6.0 ≥66 5.78 20.50 25 25 25 25 3.8 datasheet
44 TEC1-06306 7.43 26.40 20 40 20 40 3.8 datasheet
45 TEC1-07106 8.40 28.70 30 30 30 30 3.8 datasheet
46 TEC1-07906 9.30 33.00 20 50 20 50 3.8 datasheet
47 6.0 ≥67 15.00 51.40 40 40 40 40 3.8
48 TEC1-24106 28.80 101.00 55 55 55 55 4.4 datasheet
49 TEC1-00707 7.0 ≥66 0.82 2.70 10 10 10 10 3.5 datasheet
50 TEC1-01707 2.00 8.10 15 15 15 15 3.5 datasheet
51 TEC1-02307 2.83 11.70 15 20 15 20 3.5 datasheet
52 TEC1-03107 3.66 14.70 20 20 20 20 3.5 datasheet
53 TEC1-03507 4.13 17.10 15 30 15 30 3.5 datasheet
54 TEC1-04907 5.78 24.00 25 25 25 25 3.5 datasheet
55 TEC1-06307 7.43 30.80 20 40 20 40 3.5 datasheet
56 TEC1-07107 8.40 33.60 30 30 30 30 3.5 datasheet
57 TEC1-07907 9.30 38.70 20 50 20 50 3.5 datasheet
58 15.00 60.00 40 40 40 40 3.5
59 TEC1-24107 28.80 118.00 55 55 55 55 4.1 datasheet
60 TEC1-00708 8.0 ≥66 0.82 3.70 10 10 10 10 3.5 datasheet
61 TEC1-01708 2.00 9.20 15 15 15 15 3.5 datasheet
62 TEC1-02308 2.83 12.80 15 20 15 20 3.5 datasheet
63 3.66 16.80 20 20 20 20 3.5
64 TEC1-03508 4.13 19.60 15 30 15 30 3.5 datasheet
65 TEC1-04908 5.78 27.40 25 25 25 25 3.5 datasheet
66 TEC1-06308 7.43 35.20 20 40 20 40 3.5 datasheet
67 TEC1-07108 8.40 38.50 30 30 30 30 3.5 datasheet
68 TEC1-07908 9.30 44.20 20 50 20 50 3.5 datasheet
69 15.00 68.90 40 40 40 40 3.5
70 TEC1-24108 28.80 129.00 55 55 55 55 4.1 datasheet
ITEM PART Number Th=30℃ DIMENSIONS
Imax ΔTmax Vmax Qmax WI LI WII LII  H Data
A V W mm
71 TEC1-00710 10.0 ≥66 0.82 4.80 10 10 10 10 3.4 datasheet
72 2.00 11.50 15 15 15 15 3.4
73 TEC1-02310 2.83 15.50 15 20 15 20 3.4 datasheet
74 TEC1-03110 3.66 20.20 20 20 20 20 3.4 datasheet
75 4.13 24.50 15 30 15 30 3.4
76 5.78 32.50 25 25 25 25 3.4
77 TEC1-06310 7.43 41.90 20 40 20 40 3.4 datasheet
78 TEC1-07110 8.40 47.30 30 30 30 30 3.4 datasheet
79 9.30 52.50 20 50 20 50 3.4
80 15.00 85.00 40 40 40 40 3.4
81 12.0 ≥64 15.00 95.00 40 40 40 40 3.2
82 9.0 ≥66 7.43 37.70 20 40 20 40 3
83 TEC1-07109 8.40 42.50 30 30 30 30 3 datasheet
84 TEC1-01708 8.0 ≥66 2.00 9.50 20 20 20 20 4.6 datasheet
85 TEC1-03108 3.66 16.80 25 25 25 25 4.6 datasheet
86 30 30 30 30 4.6 datasheet
87 TEC1-07108 8.0 ≥66 8.40 38.00 38 38 38 38 4.6 datasheet
88 44 44 44 44 4.6 datasheet
89 8.0 ≥66 15.00 69.00 50 50 50 50 4.6
90 TEC1-01710 10.0 ≥66 2.00 11.50 20 20 20 20 4.2 datasheet
91 TEC1-03110 3.66 20.20 25 25 25 25 4.2 datasheet
92 30 30 30 30 4.2 datasheet
93 TEC1-07110 8.40 47.30 38 38 38 38 4.2 datasheet
94 44 44 44 44 4.2 datasheet
95 TEC1-12710 15.00 85.00 50 50 50 50 4.2 datasheet
96 TEC1-01712 12.0 ≥66 2.00 13.50 20 20 20 20 4 datasheet
97 TEC1-03112 3.66 25.00 25 25 25 25 4 datasheet
98 30 30 30 30 4 datasheet
99 TEC1-07112 8.40 56.70 38 38 38 38 4 datasheet
100 44 44 44 44 4 datasheet
101 15.00 102.00 50 50 50 50 4
102 TEC1-06312 ≥64 7.43 50.00 20 40 20 40 3 datasheet
103 TEC1-09412 11.00 75.00 30 40 30 40 3.2 datasheet
ITEM PART Number Th=30℃ DIMENSIONS
Imax ΔTmax Vmax Qmax WI LI WII LII  H Data
A V W mm
104 TEC1-01714 14.0 ≥66 2.00 15.80 20 20 20 20 3.9 datasheet
105 TEC1-03114 3.66 28.80 25 25 25 25 3.9 datasheet
106 30 30 30 30 3.9 datasheet
107 TEC1-07114  8.40 65.90 38 38 38 38 3.9 datasheet
108 44 44 44 44 3.9 datasheet
109 15.00 118.00 50 50 50 50 3.9 datasheet
109 15.0 ≥66 15.00 127.00 50 50 50 50 3.7
110 TEC1-01718 18.0 ≥65 2.00 20.00 20 20 20 20 3.6 datasheet
111 3.66 36.60 25 25 25 25 3.6
112 30 30 30 30 3.6 datasheet
113 TEC1-07118 8.40 83.80 38 38 38 38 3.6 datasheet
114 44 44 44 44 3.6 datasheet
115 15.00 150.00 50 50 50 50 3.6
116 TEC1-01720 20.0 ≥65 2.00 22.60 20 20 20 20 3.4 datasheet
117 TEC1-03120 3.66 41.20 25 25 25 25 3.4
118 30 30 30 30 3.4 datasheet
119 TEC1-07120 8.40 94.40 38 38 38 38 3.4 datasheet
120 44 44 44 44 3.4 datasheet
121 TEC1-12720 15.00 169.00 50 50 50 50 3.4 datasheet
122 TEC1-01709 9.0 ≥66 2.00 10.10 23 23 23 23 5.3 datasheet
123 TEC1-03109 3.66 18.50 30 30 30 30 5.3 datasheet
124 TEC1-07109 8.40 42.50 46 46 46 46 5.3 datasheet
125 ≥67 16.00 80.00 62 62 62 62 5.3
126 TEC1-01730 30.0 ≥65 2.00 34.00 23 23 23 23 4.4 datasheet
127 TEC1-03130 3.66 64.20 30 30 30 30 4.4 datasheet
128 TEC1-07130 8.40 145.00 46 46 46 46 4.4 datasheet
129 16.00 253.00 62 62 62 62 4.8
130 TEC1-19911 11.0 ≥63 23.40 150.00 40 40 40 40 3.2 datasheet
131 TEC1-03130 30.0 ≥66 3.50 64.20 35 35 35 35 5 datasheet
132 TEC1-07130 8.40 145.00 55 55 55 55 5.3 datasheet
133 TEC1-03140  40.0 ≥66 3.50 85.50 35 35 35 35 4.5 datasheet
134 TEC1-07140 8.40 190.00 55 55 55 55 4.8 datasheet
134 15.00 388.0 62 62 62 62 4.5
135 TEC1-03150 50.0 ≥66 3.50 106.90 35 35 35 35 4.2 datasheet
136 TEC1-07150 8.40 245.00 55 55 55 55 4.5 datasheet
ITEM PART Number Th=30℃ DIMENSIONS
Imax ΔTmax Vmax Qmax WI LI WII LII  H Data
A V W mm
137 TEC1-03160 60.0 ≥63 3.50 128.30 35 35 35 35 4 datasheet
138 TEC1-07160 8.40 290.00 55 55 55 55 4.3 datasheet
139 TEC1-03180 80.0 ≥63 3.50 171.00 35 35 35 35 3.8 datasheet
140 TEC1-07180 8.40 390.00 55 55 55 55 4.1 datasheet
141 TEC1-03140 40.0 ≥66 3.50 85.50 40 40 40 40 4.8 datasheet
142 TEC1-07140 8.40 190.00 62 62 62 62 5.1 datasheet
143 TEC1-03150 50.0 __ 3.50 106.90 40 40 40 40 4.4 datasheet
144 TEC1-07150 8.40 245.00 62 62 62 62 4.7 datasheet
145 TEC1-03160 60.0 __ 3.50 106.90 40 40 40 40 4.2 datasheet
146 TEC1-07160 8.40 245.00 62 62 62 62 4.5 datasheet
147 TEC1-03180 80.0 __ 3.50 171.00 40 40 40 40 4.0 datasheet
148 TEC1-07180 8.40 390.00 62 62 62 62 4.3 datasheet
149 TEC1-031100 100.0 __ 3.50 213.90 40 40 40 40 3.8 datasheet
150 TEC1-071100 8.40 480.00 62 62 62 62 4.1 datasheet
151 TEC1-04008 8.0 ≥66 4.50 21.00 5 100 5 100 4.15 datasheet
152 TEC1-03140 40.0 ≥65 3.50 85.50 55 55 55 55 6.1 datasheet
153 TEC1-13905 5.0 ≥66 17.00 46.20 80 120 80 120 13 datasheet
154 TEC1-13936 36.0 ≥66 17.00 339.70 80 120 80 120 5.4 datasheet
155 TEC1-26315 15.0 ≥64 30.00 267.80 50 50 50 50 4.0 datasheet
156 TEC1-28715 ≥64 30.00 292.30 50 50 50 50 4.0 datasheet

 

Common specifications of thermoelectric coolers: 
1.Operating temperature range: -50 ~100℃
2.Flatness +/- 0.05mm
3.Height of thermoelectric module tolerated +/- 0.2mm
4.Maximum compressive load: 1MPa
5.Lead wire: 150mm as defaut.
6.Sealing: Silicone Gel seal, if customer do not request sealing, please specify.

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 4 Bình chọn)