Peltier module FPH1-12707AC chất lượng cao của Z-MAX Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc. 

 

FPH1-12707AC Peltier Module GL-II Series Z-MAX [MonotaRO Singapore ...

Bảng thông số dòng peltier FPH1 của Fujitaka

 

 

Link tham khảo: 

https://www.z-max.jp/peltier/product/module/

https://www.z-max.jp/peltier/wp-content/themes/zmax-peltier/images/module/pdf/12707AC.pdf

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 123 Bình chọn)