Pin năng lượng mặt trời

Công suất: 4 wat 

Khung nhựa chịu nhiệt

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 3 Bình chọn)