TES1-7106

Kích thước: 23 x 23 x 3.2 mm

Imax: 6 A

Vmax: 8.5 V

Chuyên dùng cho thiết bị y tế, thẩm mỹ. 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 3 Bình chọn)