Máy điều hòa không khí điện nhiệt AHP-6263XE  của Teca (USA), công suất 7300 BTU/h

Sử dụng peltier module hiệu suất cao. 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 4 Bình chọn)