Hệ thống chưng cất giảm áp chân không LAB 5000 ml

Công nghệ chưng cất  chưng cất giảm áp chân không - thủy tinh cao cấp - bơm chân không chất lượng cao. 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 8 Bình chọn)