Hệ thống chưng cất giảm áp chân không LAB 2000, 3000, 5000 ml

Kèm mô tơ khuấy 120 wat, bơm chân không. 

Công nghệ chưng cất  chưng cất giảm áp chân không - thủy tinh cao cấp - bơm chân không chất lượng cao. 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 21 Bình chọn)